Dorinel Lapadat Management Consultant


Dorinel Lapadat heter jag och är VD för DL Management Consulting AB.

Efter 30 års erfarenhet hos ett antal stora och medelstora bolag i olika chefspositioner och genomförda projekt beslutade jag mig för att starta eget Management Consulting bolag, med förhoppning att kunna hjälpa fler företag i deras utveckling framöver.

Mina uppdrag har under åren varierat allt från att etablera nya produktionsenheter till att leda strukturella genomgripande förändringar såsom flytt av företag utomlands till organisationsutveckling, implementering av 5S, ständiga förbättringar, produktionsoptimering, lagerstyrning, inköpsstrategi och skapa nya fabrikslayouter.

Är en senior och erfaren ledare som har jobbat inom flera chefsbefattningar i en mängd olika branscher. Jag vet vad som krävs för att leda och driva verksamheter mot uppsatta mål, har varit med om både uppgång och motgång, att vända röda siffror till svarta, hitta nya affärer, utveckla medarbetare, genomdriva förändringar, hantera kriser och oväntade situationer. Några viktiga parametrar för att kunna hantera och driva stora förändringar är att vara lyhörd, analytisk, flexibel, lösnings orienterad.

Inget uppdrag är det andra likt och därför ser lösningarna olika ut för varje företag.

Vad behöver ni hjälp med?

Välkomna att höra av er!