Sedan mars 2020.

Uppdragsbeskrivning

  • Organisationsutveckling

  • Verksamhetsutveckling

  • Produktionsutveckling

  • MPS Implementering

  • Flöde och Processutveckling

  • Medlem i företagets LG