Ett företag som har expanderat de senaste åren och förväntades växa de närmaste åren, mitt uppdrag var att anpassa fabriken för fortsatt expansion. Målet med projektet var att förändra layouten av fabriken, 2500 kvm, höja produktiviteten och förändra-optimera materialhanteringsprincip från lager till operatör.Effekter/Mål

  • Frigöra 500 kvm produktionsyta

  • Höja produktiviteten med 10%

  • Lagerhanteringssystem/princip av komponenter från lager till operatör
Resultat

  • 500 kvm produktionsyta frigjort

  • 15% högre produktivitet

  • Lagerhanteringssystemet/princip implementerat