Uppdragsbeskrivning

  • Coachning av fabriksledningen

  • Framtagning och implementering av ny fabrikslayout

  • Implementering av 3S

  • Flödesoptimering och processutveckling

  • Kompetensutveckling/kompetensmatris kollektiv personal

  • Implementering av daglig styrning

  • Implementering av arbetstidsregistrering I affärssystemet Pyramid

  • Implementering av indirekt tid i affärssystemet Pyramid