Uppdraget på Ecolux AB började med implementering av nytt affärssystem ”Concorde” för att sedan skapa en produktionsenhet (2500 kvm) och flytta produktionen från legotillverkare i Halmstad.