Uppdraget avslutades i februari 2020.

Uppdragsbeskrivning

  • Organisationsutveckling

  • Medlem i företagets LG

  • Rekrytering produktionsledning

  • Coachning fabriks & produktionsledningen

  • Utveckling av kapacitet & produktionsplanering IFS