Ett företag inom verkstadsindustrin i Polen. Verksamheten omsätter 150MSEK och har 180 anställda.Målet var att lyfta och utveckla fabriken till en modern produktionsenhet, "modern industry". Effekter/Mål

  • 15% direkt och indirekt lönebesparing

  • Frigöra 20% produktionsyta genom layoutförändring (ca 1000 kvm) 1000 kvm produktionsyta frigjort
Resultat

  • 17% kostnadsbesparing löner

  • 1000 kvm produktionsyta
Delprojekt

  • Implementera användning av MPS systemet för produktion och kapacitetsplanering

  • Implementera Shop flor Control/körplan för personalen på produktionsgolvet

  • Implementera verktyg och arbetssätt för intern logistik
Resultat

  • Delprojekt implementerat


  • Delprojekt implementerat


  • Delprojekt implementerat