Ett företag inom verkstadsindustrin levererade röda siffror flera år i rad. Det berodde på bristfälligt ledarskap, dålig struktur och brist på rutiner. Även stora brister i leveranssäkerhet samt arbetsmiljöproblem förekom. Det var helt enkelt allmänt rörigt i hela verksamheten. Målet var att lyfta enheten och få ett lönsamt företag. 

Effekter/Mål

  • 20% direkt och indirekt besparing på lönekostnaderna

  • Höja kvalitetsnivån


  • Säker arbetsplats ”Business risk Management” 

  • Höja leveranssäkerheten med 20%

  • Öka produktiviteten med 25%
Resultat

  • 23% direkt och indirekt lönebesparing


  • Antal claims har sjunkit från 106 till 40

  • Business risk management har gått från 57% till 86%

  • Leveransprecisionen uppgick från 75% till 99%

  • Produktiviteten ökade från 55% till 84%
Före
Efter